หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    สินค้า / บริการ    อัตราค่าบริการ    ติดต่อเรา 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 10/01/2014
ปรับปรุง 07/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 96,336
Page Views 123,768
สินค้าทั้งหมด 10
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
บริการแนะนำ
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

เราคือบริษัทที่ปรึกษาด้านบริหารงาน/ จัดทำ/ ปรับปรุงระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ-สมรรถนะด้านการแข่งขันและพัฒนาองค์กรพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร ไปสู่ผลสำเร็จ

เราเริ่มต้นจัดตั้งทีมขึ้นมาจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรเพียงไม่กี่ท่าน
สู่ทีมงานมืออาชีพ(ปัจจุบัน) ที่มีประสบการณ์หลากหลายสาขาวิชาชีพ หลากหลายธุรกิจ จนเป็น "เรา"
ด้วยทีมที่ปรึกษาซึ่งมากด้วยความรู้-ความสามารถและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในทุกๆระบบงาน
ตลอดจนการให้คำปรึกษา คำแนะนำ สู่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลสำเร็จ เทียบเท่าองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

อ.ศุภากร  วงค์สิงห์โต

Tel  :  08-5386-1503, 08-4671-8557  

E-Mail  :  md@bangkokhrm.com

ID Line  :  mdbangkokhrm

สมาชิกสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)  590035328

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ทน 4876

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  17020793

หลักสูตรแนะนำ

1.“Service Mind”  หัวใจ..ของงานบริการและงานขาย  

2.Mind Set พัฒนาบุคลิกภาพ...เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในการขาย  (Build up Smart Personality)

3.กลยุทธ์  “จิตวิทยาการสื่อสาร ผ่านความประทับใจในงานขาย” (Psychological selling strategies  by impressions)

4.การเสริมสร้าง ทักษะ “การปิดการขาย“ (ความสามารถที่ พนักงานขายทุกคนต้องมี) (Closing The Sale Strategies)

5.กลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง   “ได้ทั้งยอดขาย  และ ตรงใจลูกค้า” (Build up Your Most Powerful  Negotiations)

6.ศิลปะ "การบริหารทีมขาย"  (Sales Team Management)

7.เทคนิคการสร้างความสำเร็จในงานขาย   “ด้วย..  การขายเชิง...ผู้ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ”(Consultative Selling)

8.กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายด้วยจิตวิทยา  “ การคิดวิเคราะห์  เพื่อ ต่อยอด ...” ( Appreciative Inquiry)

9.จิตวิทยาการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า  เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน..การเข้าถึงและค้นหาความต้องการลูกค้า...ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

10.ศิลปะในการจูงใจเพื่อนำเสนอขาย ..ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ (The Art of Finding Customer Needs)

11.เทคนิคการวางแผนการขาย...ปัจจัยสำคัญในการ เพิ่มประสิทธิภาพของงานขาย  (Effective Sales Planning)

12.กลยุทธ์การบริหารลูกค้าใหม่....รักษาลูกค้าเก่า...สู่การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ (How to Get and Management New Customer)

บริการของเรา
 

1.บริการด้านการจัดฝึกอบรม    

ความนิยม

บริหารจัดการด้านการแจ้งความต้องการและงบประมาณในการฝึกอบรมสำหรับทุกแผนก การจัดเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกั...
อ่านต่อ

 
  

2.บริการวางระบบงานบุคคล  

ความนิยม

ก่อนจะวางระบบงานบริหารบุคคล ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการควรกำหนดขอบข่ายของงานให้ชัดเจนก่อนว่าต้องการตรว...
อ่านต่อ

 
  

3.บริการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

โครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, งานแผนบุคคล, งานแผนกทรัพยากรบุคคล, งานแผนกท...
อ่านต่อ

 
 

4.บริการจัดทำแบบประเมินคุณภาพ  

ระบบประเมินผลบุคลากรเป็นระบบย่อยที่สนับสนุนการพิจารณาประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรเพื่อช่วยในการเลือ...
อ่านต่อ

 
  

5.บริการวิเคราะห์จัดทำโครงสร้างองค์กร  

ความนิยม

การจัดโครงสร้างองค์กรเป็นพื้นฐานของการจัดรูปแบบขององค์กรว่าจะให้ทำงานอย่างไร เชื่อมต่อโครงข่ายการบั...
อ่านต่อ

 
  

6.บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

กลุ่มของเราให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ การบริหารการจัดการ ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา...
อ่านต่อ

 
 

7.บริการจัดทำระบบงานสวัสดิการ

ระบบของเราช่วยในการวางแผนและจัดการสวัสดิการที่องค์กรมีให้กับพนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจูงใจ...
อ่านต่อ

 
  

8.บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวครบวงจร

ความนิยม

ทำสัญญา MOU นำเข้า, การนำแรงงานเข้าระบบ MOU ของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว, กัมพูชา, พม่า หรือประเทศอ...
อ่านต่อ

 
  

9.บริการจัดทำเงินเดือน

ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นการคำนวณเงินเดือน-ค่าแรง(ทั้งแบบรายเดือนและรายวัน)รวมถึงเงินโบนัส ฯล...
อ่านต่อ

 
 

10.บริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรา  

แรงงานสัมพันธ์, การประเมินแบบ 360 องศา, กลยุทธ์การกำหนดค่าตอบแทน, โครงสร้างเงินเดือน ฯลฯ
อ่านต่อ

 
 

ดูทั้งหมด >>

หนังสือรับรองบริษัทฯ

ความไว้วางใจที่เคยได้รับตลอดมา


          

49/122 หมู่บ้านฉัตรหลวง 14 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

137/148 อมรพันธ์205 อาคารR7 ซ.สวนสยาม12 แยก2 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

E-mail : md@bangkokhrm.com Tel. 08-5386-1503, 08-4671-8557

 
  
view